Khoa học công nghệ
Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”; xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết của công tác giao và quản lý các hoạt động giao sử dụng khu vực biển theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/05/2014 của Chính phủ. Ngày 28/10/2016, tại Hà nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam. Tham dự Hội thảo có Đại diện các Bộ, ngành, Chi cục Biển và Hải đảo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, và các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và phần mềm. Chủ trì Hội thảo là Ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
   Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
   Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
   Thẩm định danh mục đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp bộ “Khoa học Công Nghệ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”.
Hợp tác quốc tế
Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017”
Ngày 14 tháng 12 năm 2016, Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017”. Tới tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ.
   Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017”
   Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
   Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ
             Liên kết