Khoa học công nghệ
Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”; xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết của công tác giao và quản lý các hoạt động giao sử dụng khu vực biển theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/05/2014 của Chính phủ. Ngày 28/10/2016, tại Hà nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam. Tham dự Hội thảo có Đại diện các Bộ, ngành, Chi cục Biển và Hải đảo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, và các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và phần mềm. Chủ trì Hội thảo là Ông Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
   Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
   Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
   Thẩm định danh mục đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp bộ “Khoa học Công Nghệ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”.
Hợp tác quốc tế
Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
Ngày 26/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jean Neal Poirier, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp có ông Remi Genevey, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD); về phía Bộ TN&MT có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Văn phòng Bộ.
   Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
   Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ
   Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/8/2009 và Sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
             Liên kết