Khoa học công nghệ
Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Ngày 15/6/2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt nam đã tổ chức cuộc họp về công tác triển khai và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục. Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo; Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ; Văn phòng và Vụ Kế hoạch - Tài Chính.
   Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
   Thẩm định danh mục đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp bộ “Khoa học Công Nghệ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”.
   Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học phục vụ định hướng quy hoạch điều tra địa chất khoáng sản biển sâu của Việt Nam và các vùng biển quốc tế liền kề"
Hợp tác quốc tế
Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
Ngày 26/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jean Neal Poirier, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp có ông Remi Genevey, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD); về phía Bộ TN&MT có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Văn phòng Bộ.
   Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
   Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ
   Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/8/2009 và Sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
             Liên kết