Khoa học công nghệ
Sử dụng mô hình bán tập trung trong quản lý CSDL biển quốc gia
Khi dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL)biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam sẽ tạo ra một lượng thông tin, dữ liệu lớn. Các dữ liệu này cần phải được quản lý với mô hình phù hợp để đáp ứng được các nhiệm vụ đặt ra trong dự án.
   Sử dụng mô hình bán tập trung trong quản lý CSDL biển quốc gia
   Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
   Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Hợp tác quốc tế
Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2
Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức cuộc họp Triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2” (PEMSEA giai đoạn 2). Phó Tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn chủ trì cuộc họp, tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế & Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch – Tài Chính; Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ.
   Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2
   Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017”
   Việt Nam – Pháp "Thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo"
             Liên kết