Khoa học công nghệ
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm
Sáng này 10/3, Tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã diễn ra buổi họp nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo thực hiện. Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp.
   Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định khu vực biển được sử dụng để nhận chìm
   Nghiệm thu niên độ Dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững
   Hội thảo thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam
Hợp tác quốc tế
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học biển với Australia
Chiều ngày 03/4/2017, tại Trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn của Viện Khoa học Biển Australia (AIMS) do ông Jonh Gun-Giám đốc điều hành làm trưởng đoàn. Phía Tổng cục, tham gia tiếp đoàn AIMS gồm có Phó tổng cục trưởng Vũ Sĩ Tuấn (chủ trì cuộc họp) cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ; Cục Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc
   Tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học biển với Australia
   Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp đoàn của công ty Kaiyo Nhật Bản
   Tích cực thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ môi trường biển với Đài Loan trong thời gian tới
             Liên kết